ชื่อร้าน : ไก่ทอด ซารีนา


Address:

E-mail:

Tel: