Greenway Night Market
Nice Food Good Shopping
ชอบเรื่องกิน อินเรื่องช้อป
ก็ Pop ทุก LifeStyle
เปิด. อังคาร-อาทิตย์ | 16.00 น. – 22.00 น.
Open. Tue-Sun | 4.00 PM – 10.00 PM
Search

ร้าน ราดหน้า

ราดหน้า

ราดหน้าหมูกรอบชาชู ร้านหน้าหมูนุ่ม 2 เมนูนี้คือใครมาก็ต้องสั่ง เพราะมันฉ่ำมาก มีความเข้มข้นของน้ำราดหน้า เส้นหมี่กรอบคือที่สุด และอีกหลายเมนูภายในร้านที่ปังไม่แพ้กัน