เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม  2566 เวลา18.00-21.00น. ณ ลานจอดรถตลาดกรีนเวย์

แชร์ :