Green Zone @ Greenway

Green Zone @ Greenway

ตลาดสุขภาพสำหรับคนเมืองหาดใหญ่ คนรักสุขภาพ พบกับสินค้าคุณภาพจากหลายเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรกร ที่ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนเมือง ในสโลแกแสนเก๋ “ตลาดสุขภาพของคนเมืองหาดใหญ่”
เปิดให้บริการแล้ว ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ 16:00-22:00 น.