กรีนโซน ส(ะ)ตอรี่ ตอน “หรอยยกตลาด” 24 ก.ค. ถึง 3 ส.ค. 61 นี้

++ ยกที่ 1 กับ อาหารหรอย ทั้งคาวหวาน
รสชาติหรอยคุ้นลิ้น
++ ยกที่ 2 กับ ผลไม้อร่อยตามฤดูกาล
มาตรฐานกรีนโซน
++ ยกสุดท้าย กับ สินค้าชุมชนหรอยหรอย
ของดีประชารัฐแดนใต้

ไฮไลท์ ของ “หรอยยกตลาด”

– เงาะโรงเรียนบ้านนาสาร สละ,สับปะรดแก้วป่าบอน ราชินีผลไม้มังคุดปลอดสาร ลำใยลูพูนแท้ มะพร้าวน้ำหอม กระท้อนทรงเครื่อง

– มาลายูชาชัก&โรตีสูตรปาตานี ตำสายบัวทะเลน้อยเมืองลุง

– หนมพื้นบ้านสงขลา อาทิ หนมบอกโบราณ หนมซังกะกิสด หนมหัวล้าน หนมบ้าบิ่น หนมครกสูตรชาววัง ขนมผูกรักจากเมืองสตูล

– มะม่วงเบาสิงหนคร จิ้มกับน้ำปลาหวานแม่ศรีนวล มะม่วงเบาแช่อิ่ม

ของหรอย ทั้งเพนิ แล้วเจอกัน 24 ก.ค. – 3 ส.ค. 61

กรีนโซน ตลาดสุขภาพของคนเมืองหาดใหญ่ กับ กรีนโซน ส(ะ)ตอรี่ ตอน หรอยยกตลาด